Hoe kun je begrijpend lezen oefenen?

Het vak begrijpend lezen is erg belangrijk op de basisschool en wordt door veel kinderen moeilijk gevonden. Steeds meer ouders willen begrijpend lezen oefenen met hun kind om ervoor te zorgen dat het kind goed mee kan komen en achterstanden worden voorkomen. Het vak begrijpend lezen is essentieel, omdat ook veel andere vakken stoelen op de vaardigheden van begrijpend lezen. In dit artikel vertellen we je wat begrijpend lezen precies is en hoe je begrijpend lezen nuttig kunt oefenen met je kind. Op die manier hopen we je handvatten te geven om het begrijpend lezen van je kind te verstevigen en op niveau te houden.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen volgt direct op het technisch lezen. Anders gezegd is het technisch lezen een harde eis om aan begrijpend lezen te beginnen. In groep 3 wordt begrijpend lezen vaak nog gekoppeld aan begrijpend luisteren, omdat kinderen nog niet in staat zijn grote stukken tekst door te lezen. Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen als vak getoetst op de Cito-toets begrijpend lezen en tellen de scores mee bij de advisering. Begrijpend lezen als vak gaat puur om het begrip van een tekst die gelezen is, wat ook wel tekstbegrip wordt genoemd. Daarbinnen worden een aantal vaardigheden gezien die kinderen moeten beheersen. Hierna bespreken we de belangrijkste vaardigheden. Begrijpend lezen oefenen

Vaardigheden bij begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gaat het om het begrijpen wat er in een tekst staat. Deze begripsvorming begint met de inhoud van de tekst, dus antwoord kunnen geven op tekstgerichte vragen. Maar het gaat steeds verder dan enkel het beantwoorden van vragen. Leerlingen moeten op een gegeven moment ook de doelen van de auteur achterhalen en aangeven wat voor soort tekst het is. In de tekst kunnen meningen en feiten staan, welke de leerlingen moeten aangeven en ook moeten ze argumenten vinden en onderbouwen. Tekstueel wordt er gevraagd naar verwijswoorden en signaalwoorden, maar wordt ook kritisch naar een tekst gekeken. Zo moeten kinderen verbeterpunten aan kunnen dragen, stukken tekst kunnen toevoegen en - ook heel belangrijk - zelf een samenvatting kunnen maken.

Begrijpend lezen oefenen

Het vak begrijpend lezen is uitgebreider dan ouders beseffen. Vaak komen problemen met begrijpend lezen pas later aan bod. Kinderen lopen dan vast op bepaalde items, maar het is heel ingewikkeld om precies te achterhalen waar dat in zit. Beter is het om achterstanden te voorkomen en tijdig te beginnen met begrijpend lezen oefenen. Hoe kun je nu het beste oefenen voor begrijpend lezen? Daar zijn verschillende manieren voor te vinden. Zo zijn er goede oefenboeken, voor zowel groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 als groep 8 om de belangrijkste vaardigheden thuis nog eens te oefenen. De betreffende boeken sluiten heel goed aan aan bij de lesstof van school. Wie dat liever niet doet kan natuurlijk ook een kind meer laten lezen, want dat is ook een goede manier om begrijpend lezen te oefenen.

Over begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen is een belangrijk vak dat op de basisschool gegeven wordt en waar veel ouders en kinderen tegenaan lopen. De Cito-toets begrijpend lezen toets twee keer in een schooljaar de groei van kinderen op het gebied van tekstbegrip. De onderdelen bij begrijpend lezen zijn zeer breed. Van vragen over de tekst tot het maken van samenvattingen. Van het benoemen van meningen en feiten tot de signaalwoorden. Deze items komen allemaal aan bod tijdens de lessen begrijpend lezen. Ouders die willen oefenen met hun kind schaffen het beste een degelijk oefenboek aan, waarmee ze de lesstof van school rustig bestuderen met hun kind. Een ouder die geen geld wil uitgeven kan er ook op aansturen dat een kind meer teksten gaat lezen, want begrijpend lezen verbeteren is vooral een kwestie van het veel doen.